Naše výroba

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Společnost AGPI, a.s. hospodaří na celkové výměře 3.600 ha zemědělské půdy a to organizačně ve dvou střediscích: středisko Krsice, středisko Ražice.

Na obhospodařovaných zemědělských pozemcích uplatňuje princip "precizního zemědělství", který je založen na pravidelném monitoringu rozboru půdní zasobenosti.

Tento systém umožňuje optimální využití výrobních faktorů a zároveň je šetrný k životnímu prostředí.

středisko Krsice

středisko Krsice

traktor John Deere

traktor John Deere